Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Index Bijen

Obese bijen

Artikel | 1 augustus, 2014 - 7:55 | Door Henk Klomp

Foto: Belga Image

Bijenonderzoekers hebben ontdekt dat de fructosesiroop waarmee sommige imkers hun kolonies voeden de normale groei van de bestuivers saboteert, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor ziektes.

 ‘De ene suiker is de andere niet’, stelt bijenonderzoeker Gene Robinson van de University of Illinois (VS). Omdat de basiscomponenten van de suikers in stroop, suikerklontjes, nectar of honing vrijwel altijd glucose, fructose of sucrose zijn, dachten wetenschappers tot nu toe dat het niet uitmaakt of dieren ze als stroop of suikerklontje binnenkrijgen. ‘Maar het lijkt nu echt bewezen dat suikers in stroopvorm toch anders inwerken op het lichaam dan klontjes.’

  Robinson, directeur van ‘s werelds meest uitgebreide bijenlab, publiceerde deze maand in Nature zijn verrassende observatie dat fructosesiroop – in wetenschappelijke termen: high fructose maisstroop – de natuurlijke groei en ontwikkeling van honingbijen stilzet. ‘We hebben aangetoond dat honderden van de bijengenen niet in hun volwassen stand schieten. Die genen zijn waarschijnlijk betrokken bij de bijenverdwijnziekte.’

  Specifiek betreft het genen die zowel hersenprocessen en als het immuunsysteem aansturen. Bij bijen die honing eten, worden die genen wel actief, bij siroopeters niet. Eerder bewezen andere bijenonderzoekers dat de immuungenen er onder andere voor zorgen dat bijen in staat zijn de pesticiden op de Amerikaanse akkers af te breken. Bijen die geen honing maar fructosesiroop krijgen, vliegen op hun zoektocht naar nectar in de bespoten landbouwvelden dus een gewisse dood tegemoet. Niet alleen zijn pesticiden giftig voor die bijen, ook zijn ze veel vatbaarder voor de varraomijt-parasiet.

  Goedkoper dan honing
Amerikaanse imkers geven bijen in de bijenkorf vaak fructosesiroop in plaats van honing te eten, hoofdzakelijk uit economische overwegingen. De samenstelling van de siroop is nagenoeg identiek aan die van honing, maar stroop smaakt zoeter, vloeit makkelijker en kost minder. Eerder onderzoek toonde aan dat korfbijen gemiddeld ongeveer even oud worden. Maar nu de honingbij, die in de Amerikaanse landbouw jaarlijks vijftien miljard dollar genereert, massaal uitsterft, wordt die bevinding heroverwogen.

  ‘We besloten te kijken naar de genen in het vetlichaampje’, aldus Robinson. Het vetlichaampje van de honingbij is een eivormig orgaan dat min of meer dezelfde functie heeft als de lever en het vetweefsel bij mensen. De onderzoekers ontdekten dat er een verband bestaat tussen het eten van honing en de geschiktheid om uit te vliegen. Voordat bijen uitvliegen, en ze dus nog werk verrichten in de korf, schakelen ze over van een eiwitrijk stuifmeeldieet naar een suikerrijk eetpatroon. Ook verbranden ze dan ongeveer vijftig procent van hun vetten. Als ze uitvliegen, hebben ze niet meer de reserves die ze als larf hadden en moeten ze zich dus voortdurend zien te voeden.

  Robinson onderzocht eerder al hoe prikkels en genenactiviteit elkaar beïnvloeden. Daarmee gaf hij het nature-nurturedebat een nieuwe wending. Hij ontdekte onder andere welke genen de werkverdeling bij de honinginsecten bepalen en hoe hun hersencellen zich genetisch aanpassen aan nieuwe informatie. Ook bewees hij dat elke bij een eigen persoonlijkheid heeft.

  Vetzucht
Robinsons ontdekkingen zetten de sociologie, gedragsleer en psychologie in rep en roer. ‘Ik ben natuurlijk geen medicus of diëtist’, zegt hij, ‘maar volgens mij is er een parallel tussen de bijenverdwijnziekte en ‘onze’ vetzuchtepidemie.’ In de Verenigde Staten is fructosesiroop immers in opspraak gekomen als mogelijk veroorzaker van de vetzuchtepidemie. Amerikanen zijn de laatste decennia overgegaan van een gemiddelde consumptie van nul tot ruim 25 kilogram per jaar. De siroop zit onder andere in frisdranken en cookies. De stroop, waarvan de productieformule uiterst geheim is, smaakt zoeter dan suiker. Het enige verschil tussen siroop en kristalsuiker is dat de suikers in kristalsuiker zogeheten disachariden vormen, terwijl ze in de siroop vrij voorkomen. Voorts is de samenstelling identiek.

  Bij zoogdieren zoals ratten is aangetoond dat ze van de siroop vetzucht krijgen. Levensmiddelenfabrikanten, artsen en diëtisten zijn in een verhit debat verwikkeld: ligt de siroop nu wel of niet aan de basis van de vetzuchtepidemie? ‘Het lichaam van de honingbij blijkt in ieder geval uiterst gevoelig voor het verschil tussen de siroop en honing – zelfs als de verhouding tussen fructose en glucose identiek is.’

  De vraag is of fructosesiroop ook bij zoogdieren een bepaald signaal afgeeft dat de lever in de war stuurt. Daardoor zou dat orgaan onterecht denken dat het lichaam vet moet opslaan.

  Zonder bijen geen mensen?
Wereldwijd gaat jaarlijks ongeveer 200 miljard euro uit naar gewassen die door bijen bestoven worden. Ook in België en Nederland kampen imkers met de bijenverdwijnziekte. En bijvoorbeeld in Noord-Ierland is het aantal honingbijen op sommige plaatsen zelfs gehalveerd.

  ‘Zonder bijen zijn er over vier jaar geen mensen meer’, zou Albert Einstein zich ooit hebben laten ontvallen. Ongeveer tien procent van de wereldvoeding is afhankelijk van bestuivers. Zonder bijen zou onze voeding in elk geval een stuk minder gevarieerd zijn, met minder vruchten en fruit.

‘Door siroop uit ons eten te weren, kunnen we wellicht een deel van de bijenterugval stoppen’, zegt Robinson. ‘De tijd is rijp dat imkers hun bijenkolonies weer op de traditionele manier gaan voeden.'

Dit artikel is met toestemming doorgeplaatst vanaf http://eoswetenschap.eu/artikel/obese-bijen

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel