Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De levensenergie van bloesems (Bach)

Blader verder naar Bachbloesemremedies ontdekt | « Indeling remedies » | Schematisch overzicht

Indeling van de gemoedstoestanden door Dr. Bach

   Edward Bach deelde zijn bloesems in zeven groepen in.

   Elke groep correspondeert met een bepaalde gemoedstoestand:

Angst

Onzekerheid

Onvoldoende interesse in het heden

Eenzaamheid

Overgevoeligheid

Moedeloosheid of wanhoop

Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Angst

Ratelpopulier

Kerspruim

Maskerbloem

Rode kastanje

Zonneroosje

Onzekerheid

Loodkruid

Gentiaan

Gaspeldoorn

Haagbeuk

Hardbloem

Dravik

Onvoldoende interesse in het heden

Knop van de paardenkastanje

Bosrank

Kamperfoelie

Herik

Olijf

Paardenkastanje


Hondsroos

Eenzaamheid

Struikhei

Reuzenbalsemien

Waterviolier

Overgevoeligheid

Agrimonie

Duizendguldenkruid

Hulst

Walnoot

Moedeloosheid of wanhoop

Appel

Veldiep

Lariks

Eik

Den

Vogelmelk

           
       

Tamme kastanje

Wilg

       

Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Beuk

Cichorei

Bronwater

IJzerhard

Wijnstok

Foto's Helmut Maier

^Naar het begin van deze pagina

Indeling van de bloesems volgens het systeem van Dietmar Krämer

   De Duitse natuurgeneeskundige en onderzoeker Dietmar Krämer is na jarenlang experimenteren tot de bevinding gekomen dat de Bachbloesems zich lenen voor een fijner uitgewerkte indeling, die anders is dan de indeling in de zeven gemoedstoestanden van Dr. Bach.

   Op de details van deze andere indeling gaan we hier verder niet in.

   Maar voor de volledigheid noemen we hier wel zijn indeling in drie hoofdgroepen: uitwendige bloesems, inwendige bloesems (die weer nader zijn onderverdeeld in communicatiebloesems, compensatiebloesems en decompensatiebloesems) en een basisbloesem.

1. De uitwendige bloesems

   Dit zijn vijf bloesems die het archetype zijn voor gemoedstoestanden die ontstaan als gevolg van externe, uitwendige invloeden.

   Dit is een belangrijke groep die goed onderkend moet worden, want je kunt natuurlijk nooit aan het interne gaan werken als je steeds opnieuw verstoord wordt door invloeden van buitenaf.

   De vijf uitwendige bloesems zijn:

Indeling van de bloesems volgens Bach.

Vogelmelk

Veldiep

Walnoot

Gaspeldoorn

Ratelpopulier

2. De inwendige bloesems

   De inwendige bloesems verdeelde Krämer onder in:

Communicatiebloesems

   Deze bloesems beantwoordent aan onze meest zuivere eigen aard.

Duizendguldenkruid

Loodkruid

Hardbloem

Gentiaan

Waterviolier

IJzerhard

           

Agrimonie

Zonneroosje

Reuzenbalsemien

Cichorei

Maskerbloem

Bosrank

 

Compensatiebloesems

    De compensatiefase volgt, als de les van de communicatiefase niet wordt geleerd.

Hulst

Wijnstok

Bronwater

Wilg

Knop van de paardenkastanje

Haagbeuk

           

IJzerhard

Agrimonie

Olijf

Rode kastanje

Struikhei

Reuzen- balsemien

Decompensatiebloesems

   Als ook de les uit de compensatiebloesem niet wordt geleerd, volgt de decompensatiefase.

   De decompensatiebloesems zijn:

Den

Dravik

Appel

Hondsroos

Beuk

Paardenkastanje

           
 

Tamme kastanje

Kerspruim

Eik

Kamperfoelie

Herik

 
3. Basisbloesem

   Er is slechts één basisbloesem: Larch, een bloesem die niet bij de inwendige of uitwendige bloesems valt onder te brengen.

Lariks

^Naar het begin van deze pagina

Typeremedie

   Een typeremedie is de remedie die correspondeert met onze eigen persoonlijke karaktertrekken.

   Het is het archetype dat het beste bij ons past of waarmee we zijn geboren.

   Een typeremedie hoeft geen communicatiebloesem te zijn. Het kan ook een compensatie- of decompensatiebloesem zijn.

Ga verder naar Schematisch overzicht

A.Kolen

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
Gecombineerde teksten per plant
Overzicht Bachbloesemremedies
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
  Achtergronden
  Inleiding
  De namen van de Bachbloesemremedies
  De twaalf Genezers
  De zeven Helpers
  De tweede reeks van negentien remedies
  Rescue Remedy – Eerste Hulp-remedie
  Tot slot
  De eenvoud van de (Bach)bloesemtherapie
    Dr. Edward Bach
    Het Verhaal van de Wandelaars (1934)
    Bevrijd Uzelf
  Weblinks
   
  Over Edward Bach en de Bachremedies
  Bachbloesemremedies ontdekt
  Indeling van de remedies
  Schematisch overzicht
  Gebruik en toediening van Bachbloesemremedies
  Veel gestelde vragen en opmerkingen
  Verdunning van Bachbloesemremedies
  Bachbloesemremedies bij dieren
  Bachbloesemremedies voor honden
 
  Over het maakproces en de kwaliteit
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel