Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De levensenergie van bloesems (Bach) / De tweede reeks van negentien remedies

Mustard (Charlock, Wild Mustard) – Herik

Herik, Krodde – Sinápis arvénsis

Tekst A.Kolen:
35. Mustard (Herik) (21)
Mustard.

   Bloei: mei tot september.

   Herik of Krodde is een voor boeren hinderlijk onkruid op de akkers.

   Het is een eenjarige plant met gele bloemen, die tot 80 cm hoog wordt.

   Herik behoort tot de familie van de kruisbloemen.

   Het onderscheiden van Herik van zijn familieleden is niet zo eenvoudig.

   De soort is vooral te herkennen aan zijn vruchtjes.

   Herik komt algemeen voor in Nederland, voornamelijk op kleigrond van bermen van wegen en op dijken.

   Er wordt lekkere zomerhoning van gemaakt.

Uit balans:

  • Somber en droevig zonder aanwijsbare oorzaak, neerslachtig, triest, "het komt en het gaat, soms een grauwsluier en dan weer niet", innerlijke leegte, onlust, slecht humeur, onverklaarbare huilbuien, endogene depressie, geslotenheid, trage bewegingen, hoofdpijn, obstipatie, veel in bed liggen maar niet slapen, geen zin hebben in de dag, slapeloosheid, vage lichamelijke klachten, geen echte eetlust hebben, melancholie, isolatie, lusteloos, passiviteit, veel innerlijk verdriet, naar binnen gekeerd.

In balans:

  • Vrolijk, opgewekt, blijmoedig, weer vreugde voelen, evenwichtigheid, dankbaarheid.

   Dr. Bach over Mustard:

"Bij alles in ons leven moeten we onszelf aanmoedigen tot vreugde. We moeten het gewoonweg vertikken ons te laten benauwen door twijfel en neerslachtigheid, en steeds voor ogen houden dat deze gevoelens niet tot ons wezen behoren. Onze Ziel kent slechts vreugde en geluk" (C.W., blz. 151).

Na de nacht breekt de dag aan.

Tekst R.van der Hoeden

   Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae).

   Bloei: mei tot september.

   Op bouwland, vooral op klei, en in open bermen van wegen en dijken.

   Het geslacht Sinapis (Mosterd) is nauw verwant met het geslacht Brassica (Kool). Het is dan ook niet eenvoudig om de kool- en mosterdsoorten uit elkaar te houden.

   Vooral Koolzaad (Brassica napus) en Raapzaad (Brassica rapa) worden makkelijk verwisseld met Herik, maar zelfs bloeiende Kool (Brassica oleracea) en Zwarte mosterd (Brassica nigra) lijken erop.

    Herik, Sinapis arvensis, is de 'mosterd van het veld'. Mosterd (Engels: Mustard) komt van Oud-Frans moustarde, dat weer teruggaat op Latijn mustum 'most'.

   De betekenis is: toebereid met most, dat is nog niet gegist druivensap, waarmee vroeger de mosterd werd aangemaakt.

   Herik is verwant met Oudhoogduits hederih, dat is ontleend aan Latijn hedera 'klimop' of hederaceus 'op klimop gelijkend'. Deze woorden gaan terug op een stam -hendere 'vasthouden', die in het Nederlands nog voorkomt in (ver)geten en in het Engels in (to) get 'krijgen'.

   De vroeger vaak gebruikte naam Krodde is ontstaan uit krode 'last, hinder': Herik is een hinderlijk akkeronkruid.

In de taal der bloemen staat mosterdzaad voor onverschilligheid.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
Gecombineerde teksten per plant
Overzicht Bachbloesemremedies
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
  Achtergronden
  Inleiding
  De namen van de Bachbloesemremedies
  De twaalf Genezers
  De zeven Helpers
  De tweede reeks van negentien remedies
  Rescue Remedy – Eerste Hulp-remedie
  Tot slot
  De eenvoud van de (Bach)bloesemtherapie
    Dr. Edward Bach
    Het Verhaal van de Wandelaars (1934)
    Bevrijd Uzelf
  Weblinks
   
  Over Edward Bach en de Bachremedies
  Bachbloesemremedies ontdekt
  Indeling van de remedies
  Schematisch overzicht
  Gebruik en toediening van Bachbloesemremedies
  Veel gestelde vragen en opmerkingen
  Verdunning van Bachbloesemremedies
  Bachbloesemremedies bij dieren
  Bachbloesemremedies voor honden
 
  Over het maakproces en de kwaliteit
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel