Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Pine (Scots Pine) – Den

Grove den – Pínus sylvéstris

Tekst A.Kolen:
34. Pine (Den) (24)
Pine.

   Bloei: mei, juni.

   De Grove Den wordt al vanaf de zestiende eeuw aangeplant in bossen. De bomen zijn vaak verwilderd.

   Het woord "den" stamt van het Germaanse woord tanna, dat oorspronkelijk "heilige boom" betekende. De aanduiding "grove" slaat op de grove structuur van de oranjerode schors.

   De Grove Den levert een harsachtige olie en teer die beide in de industrie gebruikt worden.

   De Grove Den is een van de meest gebruikte klassieke soorten voor Bonsaiboompjes.

   De buizerd, de meest voorkomende roofvogel van Nederland, broedt voornamelijk in de Lariks (Larch) en de Grove Den.

   De Den heeft een lekkere frisse, opwekkende geur.

   Een wandeling door een dennenbos opent de longen, geeft nieuwe zuurstof. Adem is leven.

   Als je stress hebt, is het heerlijk om te ontspannen met een wandeling in een dennenbos.

   Bij moeheid is het opwekkend om een bad met dennengeur te nemen.

Uit balans:

  • Zelfverwijt, schuldgevoelens, lage eigenwaarde, niet van jeZelf houden, spijt, weinig levensvreugde, moeheid, stress, niet echt blij kunnen zijn, anderen constant voor laten gaan, seksuele problemen, boetedoening, zelfopoffering, moedeloosheid, zichzelf afwijzen, zich vaak verontschuldigen, hoge eisen aan jezelf stellen (hoger dan aan anderen), snel een slecht geweten hebben, weinig energie, verkrampen van het lichaam, slecht inslapen, agressie die naar zichzelf gericht is, soms nagelbijten.

In balans:

  • Eigenwaarde, zelfacceptatie, vergiffenis, levensvreugde, liefde durven en willen ontvangen, anderen helpen door luisteren en ervaringen uitwisselen, energie uitstralen, jezelf kunnen vergeven, zeer begripvolle mensen met veel inlevingsvermogen in anderen, vitaliteit.

   Dr. Bach over Pine:

"Gezondheid is daarom de echte verwerkelijking van wat we zijn: volmaakte kinderen van God. Er is geen strijd nodig om te verkrijgen wat we al hebben ontvangen. We zijn hier louter om in het stoffelijke de volmaaktheid tot uitdrukking te brengen waarmee we vanaf het allereerste begin al zijn gezegend" (C.W., blz. 92).

Liefde is het antwoord.

Tekst R.van der Hoeden

   Dennenfamilie (Pinaceae).

   Bloei: mei, juni. Uit Midden- en Noord-Europa.

   In de late middeleeuwen verdwenen; sinds de 16e eeuw veel aangeplant in bossen en vaak verwilderd. Ingeburgerd op heiden, in zandverstuivingen en in hoogvenen; weinig in de duinen.

   Pinus sylvestris betekent 'bosbewonende pijnboom'. Pijnboom of Pijn is de oude naam voor de Grove den.

   Den stamt van het Germaanse woord tanna, dat oorspronkelijk 'heilige boom' betekende.

   De aanduiding 'grove' slaat op de grove structuur van de oranjerode schors.

   De Engelse naam Scots Pine (de Pijnboom van de Schotse Hooglanden) houdt verband met het feit dat Schotland lang geleden geheel overdekt was met een uitgestrekt woud van Grove dennen.

   Dit zogenaamde Caledonische woud (genoemd naar de oorspronkelijke bewoners van Schotland, een stam van de Picten) is in de loop der tijd door de mens massaal vernietigd, maar wordt tegenwoordig onder auspiciën van de Findhorn Foundation (Trees for Life) en het Schotse staatsbosbeheer geleidelijk en met veel liefde herplant.

   In de taal der bloemen staat de den in het algemeen voor deernis, de Grove den voor vervoering.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel