Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Verdunning van Bachbloesemremedies

Inleiding

   Op internet en in contacten met sommige Bachtherapeuten duiken af en toe geruchten op dat de Bachbloesems van bepaalde producenten beter zouden zijn dan die van de andere.

   Dit wordt dan vooral toegeschreven aan de gedachte dat één fabrikant (Nelson Bach remedies) zijn producten zo ver zou verdunnen dat er eigenlijk sprake zou zijn van gebruiksoplossingen die als voorraadflesje in de handel gebracht worden.

    Om na te gaan of hier iets van klopt, hebben we antwoorden gezocht op de volgende twee vragen:

  • Zijn de geruchten over de verdunningen van de Bachbloesems van de verschillende producenten waar?
  • Is de verdunning van Bachbloesems belangrijk voor de werking?

   In dit artikel worden deze vragen beantwoord.

   Er wordt aangetoond dat de geruchten over de sterke verdunning van de bloesemremedies van Nelson Bach onjuist zijn.

   Daarnaast laten we zien dat, zolang Bachremedies gebruikt worden zoals Bach het bedoelde, de verdunning geen relevante factor is.

^Naar het begin van deze pagina

Van bloesem naar gebruiksflesje

Voor een goed begrip over de verschillende termen en het effect van verdunning bij Bachremedies geven we eerst een samenvatting van de verschillende stadia van bereiding van de bloesemremedies.

  • MOEDERTINCTUUR

   De methode waarop uit bloesems een moedertinctuur bereid wordt, is bij de onderzochte fabrikanten vergelijkbaar.

    Men doet dit door 's morgens vroeg de bedauwde bloesems te plukken en ze in een glazen schaal met bronwater te leggen.

   Deze schaal wordt een paar uur aan zonlicht blootgesteld.

   Men doet dit bij voorkeur op een heldere dag, zodat wolken de zon niet bedekken.

   Na enkele uren, of als de bloesems beginnen te verwelken, worden ze uit het water verwijderd en het water wordt in flessen gegoten.

   Zo'n fles wordt voor de helft met bloesemwater gevuld en vervolgens afgevuld met brandy.

   De brandy dient hierbij uitsluitend als conserveringsmiddel, teneinde te voorkomen dat er schimmels of micro-organismen in het water gaan groeien.

   Dit product staat bekend als de moedertinctuur.

   Er zijn bloesems die zo vroeg in het jaar bloeien dat de zon onvoldoende kracht heeft om de schaal met water en bloesems te verwarmen.

   In dit soort gevallen verwarmt men een pan met water en bloesems boven een vuurtje.

   De rest van het procédé is identiek aan de methode waarbij de bloesems door de zon verwarmd worden.

  • VOORRAADFLESJE

   Om een voorraadflesje (stock bottle) te maken, wordt de moedertinctuur aangelengd met pure brandy.

   Met die verdunde moedertinctuur worden vervolgens de voorraadflesjes gevuld.

   De mate van verdunning van de moedertinctuur verschilt per producent.

  • GEBRUIKSFLESJE

   Ten slotte wordt een gebruiksflesje gemaakt door een klein flesje (30 milliliter is in Nederland de meest gangbare maat) te vullen met water en daar enkele druppels uit een voorraadflesjes aan toe te voegen.

   Sommige bronnen geven aan dat er één druppel per 10 milliliter gebruikt dient te worden, andere bronnen geven aan dat twee druppels genoeg zijn, ongeacht of ze in een glas water (dat toch al gauw 20 centiliter bevat) of in een 30 milliliter gebruiksflesje gedaan worden.

   Aan het mengsel in het gebruiksflesje kan een beetje alcohol toegevoegd worden, teneinde de houdbaarheid te verhogen.

^Naar het begin van deze pagina

De notatie van de verdunning

Een bron van verwarring is de manier waarop de verdunning beschreven wordt.

   Dr. Bach zelf gebruikte aanvankelijk geen 'stock bottles' zoals wij die kennen.

   Zijn voorraadflessen waren de flessen met moedertinctuur.

   Deze moedertinctuur diende als uitgangsvloeistof voor het bereiden van de gebruiksflesjes en voor andere gebruikstoepassingen.

   De verdunning werd door Bach omschreven als: 2 druppels in een gebruiksflesje of 2 druppels in een glas water.

   Alleen van Rescue Remedy deed hij 4 druppels in een gebruiksflesje.

   Toen er meer producenten en leveranciers van Bachremedies op de markt verschenen, begonnen sommige gebruikers de opgegeven samenstelling van de flesjes te vergelijken.

   Met name de 'volumeverdunning-specificatie', zoals 'het aantal druppels (van de moedertinctuur) per inhoud (van de stock bottle)' blijkt een parameter te zijn waarop men selecteert.

   De gedachte hierachter lijkt te zijn: een flesje waarvan de verhouding 1 : 240 is (1 druppel moedertinctuur op 240 druppels alcohol), heeft misschien wel een sterkere of diepere werking dan een flesje met de verhouding 1 : 400.

    De onduidelijkheid over de notatie van de verdunning wordt vergroot door de manier waarop fabrikant Nelson de hoeveelheid moedertinctuur in een voorraadflesje aangeeft.

   Nelson hanteert hiervoor de aanduiding 5X. De letter X is afkomstig uit de homeopathische notatie en duidt een decimale verdunningsschaal aan.

   Elke opeenvolgende verdunning bevat daarbij dus nog maar 1/10 van de voorgaande verdunning.

   Zo is 5X te herleiden tot een verdunning van 1 : 100.000.

   Essentieel is dat het hierbij niet om een volumeverdunning gaat, zoals 1 druppel op 100.000 druppels.

   De definitie die bij deze homeopathische aanduiding gebruikt wordt, is vastgelegd door de Homeopathic Pharmacopoeia of the United States (HPUS).

   Men rekent hier met 'droge ruwe medicinale substantie'.

   Met andere woorden: 1 milliliter van de vloeistof in een voorraadflesje bevat 0,00001 gram 'droge ruwe medicinale substantie' afkomstig uit de moedertinctuur.

   Volgens informatie die we van Nelson ontvingen, hanteert men deze notatie omdat de Bachremedies van Nelson in Engeland geregistreerd zijn als medicinale producten door de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).

   Registratie als geneesmiddel betekent dat er voorwaarden gesteld worden aan de vermelding van de samenstelling van het middel.

   Een notatie in termen van 'volumeverdunning', zoals die gehanteerd wordt door de andere fabrikanten van Bachbloesems, is voor deze registratie onacceptabel.

   De homeopathische notatie van verdunning voldoet wel aan de eisen van de regulerende instanties.

   Dit alles betekent niet dat deze bloesemremedies op een homeopathische wijze bereid worden.

   Nelson verzekerde ons dat het productieproces al sinds het begin gebaseerd is op een volumeverdunning van 1 : 240, en dat dit proces door de veranderde notatie op de verpakking niet gewijzigd is.

Nelson schreef ons letterlijk:

"However, I can confirm that, prior to the 5x labelling that is used today, the Bach Flower Remedies were labelled as 1 : 240, and the method of manufacture has not changed since this time."

^Naar het begin van deze pagina

Informatie van fabrikanten

   We bekeken informatie van drie fabrikanten waarvan de producten in Nederland verkrijgbaar zijn, te weten: Nelson Bach remedies (de oorspronkelijke Bach Flower Remedies), Healing Herbs en Ainsworths.

   Deze fabrikanten zeggen alledrie dat ze geheel werken volgens de methode die Edward Bach ons naliet. Het zou dus uiteindelijk om drie vrijwel identieke producten moeten gaan.

   Van hun websites haalden we een aantal gegevens.

   Daarnaast vroegen we de fabrikanten per e-mail om aanvullende informatie.

   Van Nelson en Healing Herbs ontvingen we de gevraagde aanvullende gegevens; Ainsworths reageerde, ook na een herhaald verzoek, niet op onze vragen.

    Het resultaat van deze naspeuringen hebben we in een tabel samengevat, zodat het allemaal makkelijk te vergelijken is.

Vergelijking van de producten van Nelson, Healing Herbs en Ainsworths
  Nelson Healing Herbs Ainsworths
Moedertinctuur

bloesemwater + brandy

(40 volume % alcohol)

in een 1 : 1 verhouding

bloesemwater + brandy

(40 volume % alcohol)

in een 1 : 1 verhouding

niet gespecificeerd
Stock bottle

30 ml brandy

(27 volume % alcohol)

met 2 druppels moedertinctuur

30 ml brandy

(40 volume % alcohol)

met 2 druppels moedertinctuur

kwaliteit brandy noch het aantal druppels gespecificeerd
Resulterende verdunning van moedertinctuur in stock bottle

5X = 0,00001 gram

droge stof per milliliter stock bottle vloeistof

Volumeverdunning: 1 : 240

Volumeverdunning:

1 : 400

Volumeverdunning:

1 : 240

Inhoud stock bottle 20 milliliter 10 en 30 milliliter

10 milliliter

Recovery ook als 20 milliliter verkrijgbaar

Uit deze gegevens kunnen we het volgende afleiden:

   Op het niveau van de moedertinctuur zijn Nelson en Healing Herbs samengesteld uit vergelijkbare componenten. Van Ainsworths ontbreken hierover gegevens.

   Op het niveau van stock bottle zijn er enkele verschillen tussen Healing Herbs en de andere twee fabrikanten.

   De moedertinctuur wordt door Nelson en Ainsworths minder aangelengd (1 : 240 bij Nelson en Ainsworths versus 1 : 400 bij Healing Herbs).

   Als conserveringsmiddel gebruikt Nelson 'grape alcohol' (brandewijn met een laag alcoholgehalte) van 27 volume % alcohol, terwijl Healing Herbs 'brandy' (brandewijn) van 40 volume % alcohol gebruikt.

   Omdat het hier gaat om een conserveringsmiddel, beïnvloedt dit hooguit de smaak van de bloesemremedies. De werking zal er niet door veranderen.

^Naar het begin van deze pagina

Is de verdunning relevant?

   Over verdunning zei Dr. Edward Bach in zijn definitieve versie van De twaalf genezers en andere remedies:

"Daar alle remedies zuiver en onschadelijk zijn, behoeft men niet bang te zijn te veel of te vaak te geven, hoewel de benodigde hoeveelheid slechts uiterst gering is. Het is eveneens onmogelijk dat een remedie die verkeerd gekozen is, een schadelijke uitwerking kan hebben.
Voor een doseringsflesje voor een patiënt doet men van de basisvoorraad van één of meerdere remedies twee druppels in een 30 ml flesje gevuld met zuiver water, waaraan eventueel nog een theelepeltje brandewijn kan worden toegevoegd, teneinde het middel langer houdbaar te maken.
Vanuit dit flesje wordt gedoseerd; enkele druppels op wat water, wat melk of op welke andere wijze dan ook ingenomen, is al wat nodig is."

   Over verdunning vinden we op de site van het Dr. Edward Bach Centre in Mount Vernon (Engeland) onder meer het volgende:

   Question: I have heard that the remedies work faster if you don't dilute them. Is this true?
Answer: There is no difference in potency or speed of effect between taking the four drops from a treatment bottle and taking neat stock remedy. The brandy in the stock bottle will however taste stronger and this psychologically may give the impression that the essences are stronger. This isn't the case.
    Question: Why is it two drops in treatment bottles and in a glass of water - surely the person taking the glass of water will get more remedy?
Answer: This is true, but the amount of remedy is not important as long as the minimum dose is taken - and the minimum dose is the amount you get if you take four drops from a treatment bottle. When putting the remedies in a glass of water you are taking more than you need, but by putting in two drops you can be sure that even if one drop sticks to the side of the glass you will have enough remedy in the water for it to be effective. It also means that you can sip from a glass of water without worrying about how big the glass is or how much water is in it (see below) or how much of the water you have drunk, because even a few sips from the largest glassful will give you the minimum dose.
Als Bachremedies oraal worden gebruikt, wat de bedoeling van Dr. Bach was, is de concentratie dus niet belangrijk en daarom is de verdunning eigenlijk niet zo relevant.

^Naar het begin van deze pagina

Conclusie

   Over Ainsworths Bach flower remedies kunnen we geen uitspraak doen, omdat deze fabrikant niet reageerde op onze vragen.

   De remedies van Nelson en Healing Herbs zijn voor wat betreft de samenstelling van de voorraadflesjes kwantitatief vergelijkbaar.

   Omdat verdunning bij oraal gebruik geen rol van betekenis speelt, kan van de remedies van beide producenten een vergelijkbare werking verwacht worden.

   Als men voor andere toepassingen dan oraal gebruik, zoals zalf voor gebruik op de huid, een zo weinig mogelijk aangelengde bloesemremedie wil gebruiken, is Nelson Bach een betere keus dan Healing Herbs.

   De uiteindelijke keuze voor een bepaald fabrikaat zal mede bepaald worden door andere factoren, zoals de inhoud van de flesjes (10, 20 of 30 milliliter), de prijs en eventuele kortingen bij inkoop.

A.Kolen

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel