Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Project Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus)

Het project

Alles over Dodoens

Het Cruijdeboeck van 1554

 • Het volledige Cruijdeboeck van 1554 op Leesmaar.nl
  - alle scans
  - volledige transcriptie
  - de herkenbare plantennamen volgens Heukels' Flora nr. 23
  - de eerste fantastische foto's van de herkende planten
  - zoekmachine op tekst en oude en nieuwe namen
  - en een volledig klikbaar nieuw samengesteld register op oude plantennamen

Apollo en Flora

Aesculapius en Pomona

 

Gentius

Lysimachus

Methridates

Arthemisia

Tuinen der Hesperiden en Herakles

Voor het scannen van Dodoens' befaamde Cruijdeboeck van 1554 kreeg Plantaardigheden de welwillende medewerking van de Bibliotheek van het Rijksmuseum te Amsterdam. In het Rijksprentenkabinet wordt namelijk een uniek exemplaar van dit boek bewaard, dat volledig met de hand is ingekleurd door de kunstenaar Hans Liefrinck (ca. 1520-1573). Alle houtsneden, alsmede de beginkapitalen van de vele honderden hoofdstukken en de titelpagina's van de afzonderlijke delen zijn fraai ingekleurd! Dit ingekleurde exemplaar is nagenoeg compleet. Slechts enkele pagina's in het begin en in het midden van het boek ontbreken (in totaal 10 bladzijden: in het begin drie tekstpagina's en het portret van Rembert Dodoens, verderop in het boek enkele blanco's, tweemaal het drukkersmerk dat ook elders is afgedrukt, de titelpagina voor Deel drie en één tekstpagina). Deze pagina's zijn aan de hand van een ander exemplaar aangevuld, zodat wel de volledige tekst via de scans is te zien. De ontbrekende pagina's zijn in de tekst onder de scans aangeduid met "Pagina niet in het origineel".

Dit exemplaar van het Cruijdeboeck heeft Plantaardigheden op locatie (Amsterdam) laten scannen door het Max Planck Institut für Züchtungsforschung uit Keulen. Het staat daar volledig, gratis voor iedereen toegankelijk, online. U kunt bladeren van gescande pagina tot pagina. De gekleurde afbeeldingen zijn zo groot, dat een breedband-internetverbinding handig is. Het boek bevat bijna 900 pagina's, en wij zijn het MPIZ dan ook zeer erkentelijk voor het online plaatsen van deze scans. Voor de lezer eenvoudiger, hebben wij rond deze scans een navigatiestructuur gemaakt voor het rechtstreeks benaderen van elk deel, elk hoofdstuk en elk register.

Het Cruydt-Boeck van 1644

Ook een origineel exemplaar van het Cruydt-Boeck van 1644 heeft Plantaardigheden laten scannen door het Max Planck Institut für Züchtungsforschung te Keulen. Het staat daar volledig, gratis voor iedereen toegankelijk, online. U kunt bladeren van gescande pagina tot pagina. De gekleurde afbeeldingen zijn zo groot, dat een breedband-internetverbinding handig is. Dit boek bevat bijna 1600 pagina's, en wij zijn het MPIZ dan ook zeer erkentelijk voor het online plaatsen van deze scans. Voor de lezer eenvoudiger, hebben wij rond deze scans een navigatiestructuur gemaakt voor het rechtstreeks benaderen van elk deel, elk hoofdstuk en elk register.

Enkele transcripties

Het Cruijdeboeck uit 1554 is getranscribeerd, overgezet in de moderne Nederlandse schrijfwijze. Het Register van Neder-Duytsche Naemen der Cruyden is overgezet op basis van scans van een origineel exemplaar van de oorspronkelijke uitgave, met welwillende medewerking van het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem.

^Naar het begin van deze pagina

Plantaardigheden.nl
Artikelen over
  Het Groene Virus
  Foto's en filmpjes van bloeiende planten door Luc Regniers
 

Eeuwigdurende Natuurkalender

  Tuinen - Nederland en België in kleur!
  Kruidenlijstjes
  Beschrijvingen van planten
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
  Foto's prof. Paul Busselen
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen zoeken
  Nieuwe planten-soorten en -namen in Nederland
  Levensenergie van bloesems (Bach)
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
  Project Dodoens
  Recensies van boeken over toepassingen van planten
  Artikelen over toepassingen van planten
    Aardigheden over planten
      Oude kruiden-boeken die online staan
      Volksnamen van onze planten
      Recepten voor het koken met wilde planten
      Schoonheidstips met planten
      Diverse artikelen over toepassingen van planten
  Meer informatie
      Links naar
websites over toepassing van planten
      Actueel nieuws
      Agenda van evenementen
      Over ons / Vragen
      Samenwerking
 
Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken
   
Leeswerk.nl.nl
Plantenboeken opengelegd
     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel