Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Project Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus)

Transcripties van het Cruydt-Boeck uit 1644

Teksten in een moderne letter

Voorwerk (ongenummerd: i t/m xxxvi)

Beschrijvingen der kruiden (bladzijde 1 t/m 1492)

Eerste Deel; 1 - 228
Tweede Deel 229 - 520
Derde Deel: Elfste t/m Vijftienste Boeck 521 - 790
Vierde Deel: Sestienste t/m Twintighste Boeck 791 - 960
 • Sestienste Boeck  791
  Van de gheslachten van Koren oft Graen
 • Seventienste Boeck  826
  Van de Hauw-vruchtren
 • Achtienste Boeck  860
  Van de Miswassen van ’t Koren ende Hauw-vruchten
 • Neghentienste Boeck  887
  Van de soorten van Gras ende Klaveren
 • Twintighste Boeck  922
  Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas
Vijfde Deel: Een-en-twintighste Boeck t/m Vijf-en-twintighste Boeck 961 - 1160
 • Een-en-twintighste Boeck  961
  Van de eetbare oft Moes-cruyden
 • Twee-en-twintighste Boeck  1034
  Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden
 • Drij-en-twintighste Boeck  1051
  Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer  andere
 • Vier-en-twintighste Boeck  1085
  Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke
 • Vijf-en-twintighste Boeck  1127
  Van Distelen ende Caerden
Seste Deel: Ses-en-twintighste t/m Dertighste Boeck 1161 - 1362
 • Ses-en-twintighste Boeck  1161
  Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren
 • Seven-en-twintighste Boeck  1192
  Van de Heesteren sonder doornen
 • Acht-en-twintighste Boeck  1235
  Van de Boomen die vruchten draghen
 • Neghen-en-twintighste Boeck  1290
  Van de Wilde Boomen
 • Dertighste Boeck  1327
  Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas
Beschrijvingen der Indiaensche ende andere vremde Cruyden  1363 - 1492
 • Beschrijvinghe van de Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden;
  ende andere soo wel Inlandtsche ende Ghemeyne, als Vremde ende min bekende Droghen,
  die van Dodonaeus niet vermaent oft niet beschreven en zijn gheweest; uyt verscheyden nieuwe Cruydt-Beschrijvers ghehaelt, ende in ’t kort begrepen

Registers (ongenummerd: 1 t/m 60)

Het Register van Neder-Duytsche Naemen der Cruyden is volledig overgezet, met behulp van het OCR-programma OmniPage, op basis van scans van een origineel exemplaar van de oorspronkelijke uitgave, met welwillende medewerking van het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem.

Tips voor het bekijken van de getranscribeerde pagina's
 • Gebruik de zoekfunctie in uw browser of de toetsen Ctrl+F
 • Voor- en achteruit met Vorige / Volgende in uw browser
 • Grotere letter: kies menu Beeld » Teken-grootte » Groter
 • Afdrukken : kies menu Bestand » Paginainstel-ling » Liggend

^Naar het begin van deze pagina

Plantaardigheden.nl
Artikelen over
  Het Groene Virus
  Foto's en filmpjes van bloeiende planten door Luc Regniers
 

Eeuwigdurende Natuurkalender

  Tuinen - Nederland en België in kleur!
  Kruidenlijstjes
  Beschrijvingen van planten
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
  Foto's prof. Paul Busselen
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen zoeken
  Nieuwe planten-soorten en -namen in Nederland
  Levensenergie van bloesems (Bach)
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
  Project Dodoens
  Recensies van boeken over toepassingen van planten
  Artikelen over toepassingen van planten
    Aardigheden over planten
      Oude kruiden-boeken die online staan
      Volksnamen van onze planten
      Recepten voor het koken met wilde planten
      Schoonheidstips met planten
      Diverse artikelen over toepassingen van planten
  Meer informatie
      Links naar
websites over toepassing van planten
      Actueel nieuws
      Agenda van evenementen
      Over ons / Vragen
      Samenwerking
 
Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken
   
Leeswerk.nl.nl
Plantenboeken opengelegd
     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel