Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

f

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Index Het Groene Virus

4 Wandelen in de stad

   Morgen is het tijd voor een IVN wandeling voor publiek in het stadshart van Breda. Met nog een vijftal andere natuurgidsen is het aantreden in het Valkenberg. Voor intimi en bekenden, is dat het stadspark naast het kasteel van Breda waar Chris Klep (bekend van de TV) lesgeeft aan cadetten in krijgsgeschiedenis. Dat laatste slaat verder nergens op in dit verband, maar heeft wat van pronken met andermans veren, hij woont bij ons om de hoek.

   In een grijs verleden, toen overschotten op de huwelijksmarkt werden opgelost door opname in religieuze orden, was er een verzameling van dames gehuisvest op het huidige kasteelplein in een hofje. Elke zichzelf respecterende stad had wel zo’n hofje en de dames werden begijnen genoemd.

   De Nassau’s,  de heren van Breda, wilden een iets fraaiere entree naar hun optrekje en de vrouw van een van hen, Johanna van Polanen,  had in een genereuze gemoedstoestand het begijnhofje verhuist naar zijn huidige locatie achter de Waalse kerk.

   Het gebied tussen het kasteel en het begijnhofje werd fraai ingericht als park in de formele stijl, dat toen erg in de mode was. Dat kost een paar centen maar dan heb je ook wat.

   De tuin was van het type lusthof. Om nu de begijnen niet te kwetsen door hen te confronteren met eventuele botviering van genoemde lusten, was de westgevel van de huisjes uitgevoerd zonder ramen, zodat er geen weids uitzicht was op de tuin. Als ik eigenaar was van zo’n lusthofje, zou ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben om niet ontmoedigd te worden door starende gezichten van in dat opzicht tekortkomende begijnen wanneer ik nader en wat meer intiem zou willen kennismaken met een joffer op het antieke bankje bij de muur net uit het zicht van het kasteel.

   Voorlopig heeft dat nog niets met planten van doen, laat staan dat er echt aardigheden aan bod zijn gekomen. We komen er nu aan toe.

   In die dagen was er hoegenaamd nog geen sprake van gereguleerde ziekenzorgverlening en was dat overgelaten aan de liefdadigheid ook wel caritas genoemd.

   Begijnen hadden tijd en ook nog wat ruimte om daar aan mee te doen, dat gebeurde met plantaardige hulpmiddelen. Het vermoeden was aanwezig dat ze daar ook een Strabo tuintje hadden met de ongeveer twintig “systeemkruiden”, toen was dat op voorschrift van Karel de Vijfde gebruikelijk en wettelijk verplicht. Je ziet die tuintjes naar model van Walafried de Schele (Strabo) overal bij oude abdijen en kloosters in heel Europa. Bekijk ook de lezing elders op deze site die daar wat verder op in gaat.

   Toen de gemeente Breda de buitenboel van kasteel en begijnhof overnam, hebben ze Jan Brouwers in het hofje gepoot met de opdracht er iets aardigs mee te doen, met kruiden. Dat liep wel een beetje uit de hand want hij hield het niet bij de “Walafried Top Twintig” en tegenwoordig staan er zo’n 250 soorten in het hofje.

   In de jaren zeventig had Jan daar ook nog de nodige hennep tussen staan en was de gemeente indirect maar toch nog verbluffend rechtstreeks “home grower”. Dat kun je je nu nauwelijks voorstellen in deze tijd van wietpasjes en opkomend negatief sentiment jegens de “shit”. Jan klaagde wel dat zijn fraaie dames tegen de oogsttijd illegaal werden getopt.

   Maar zo geweldig vond ik zijn wiet nu ook weer niet. Al met al is het een bezoek waard. Voor mensen buiten Breda is het gemakkelijk te vinden, vanaf het busstation en die van het spoor gaat men zuidelijk richting stad en je komt meteen in het stadspark, loop door naar de stad, ga linksaf en de eerste poort aan de linkerhand is de toegang tot het Begijnhof. Je bent het niet gauw maar als je uitgekeken bent is er verder genoeg te beleven in Breda.

   Morgen zijn wij er om half elf, ik denk dat het niet gaat lukken voor u allen, om er bij te kunnen zijn en dat is wel zo rustig, voor mij dan.

Breda, juli 2012,

Paul Munnik

Plantaardigheden.nu - Vragen en antwoorden en discussie

Het Groene Virus
Index
  1 Slapende vleermuis
  2 Scanner als herbariummaker
  3 Het maken van een herbarium
  4 Wandelen in de stad.
  5 Bessen
  6 Als de hond zich met je hobby gaat bemoeien
  7 Hoornaars-nest
  8 De Kastanjeboom
  9 Diersporen
  10 Stille Waters
  11 Ingestraald
  12 Zwammen
  13 Vervolgschade
  14 Laat u niet neppen
 

15 Eksternest

  16 Van de kik7ker Lazarus
  17 De hond en je hobby vervolg:
   
Gezond Groen
  1 Duizendblad  
 

2 Schrijven over planten kan je laten botsen met de Voedsel en Waren Autoriteit

  3 Zwart gedacht: Zwarte zalf”
     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel