Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Boekenrubriek met recensies van boeken over toepassingen van planten

Natuur in de uitverkoop?

Beschouwingen over ecologie en economie

  • Eindredactie: Joop Schaminée, John Janssen en Martijn van der Heide
  • Uitgever: KNNV Uitgeverij
  • Uitvoering: 160 pag.,.15  x 22 cm, zw/w paperback
  • ISBN: 9789050114820
  • Prijs: € 19,95
  • Meer informatie bij de uitgever

Kaïn en Abel.

   De tweede in de reeks besproken en de vijfde uit de serie “vegetatiekundige monografieën” weer andere auteurs met gelijk gebleven redactie. Zeker, de naam van Joop Schaminee duikt telkens op als er een publicatie is waarbij de ecologie en beheer in het geding is. Het zal wel bij zijn beroep horen dat hij zijn naam aan een publicatie verbind. Hij is een professor in dat vak.

   We hebben voor u al diverse boeken over de binding van ecologie en economie besproken en er komt nog wel meer op dat gebied op u af de komende tijd, want ik ben druk aan het lezen geslagen. Dat is geen straf omdat het onderwerp me na aan het hart ligt, het kost echter wel veel tijd om alles wat van belang lijkt te lezen en dan bij voorkeur te doorgronden en over deze 160 pagina’s heb ik een weekje gedaan. De auteurs wat langer dan dat.

   Er is op het gebied van natuur en alles wat daaronder wordt verstaan het nodige te doen.

   Het eerste dat ik daarbij wil noemen is wat er over is aan landschappelijke elementen, kan dat nog natuur worden genoemd? Daar worden nogal wat haren over gekloofd en de Volkskrant deed twee pagina’s in een zaterdagse aflevering over dit onderwerp het licht zien. Bij mij kwam het over als een discussie van azijnpissers en politieke opportunisten.

   Dit boek doet serieus mee aan de Kaïn en Abel strijd tussen “economie” en “ecologie”  waarbij het de bedoeling is olie op de woeste baren van de discussie te gooien teneinde deze enigszins tot bedaren te brengen en over te gaan tot het besef dat het niet nodig is om Kaïn, Abel de hersens in te laten slaan.

   In deze beeldspraak is het aardig te weten dat er een zekere Bleeker met een Kaïns teken op zijn voorhoofd dreigde te gaan lopen ware het niet dat Rutte 1 het loodje legde voordat Henk, Abel Natuur definitief naar een andere wereld joeg. Zelf ben ik niet erg overtuigd van de kwaliteiten van zijn opvolgster, maar Abel lijkt wat veiliger te zijn dan onder Kaïn Bleeker.

   Dat is ook min of meer terug te vinden in Natuur in de Uitverkoop?

   De doelgroep van dit boek is dan ook de grote groep mensen die onze beleidsmakers moeten overtuigen van het belang dat de “natuur” vertegenwoordigt, het voordeel dat veel mensen kunnen putten uit een natuurvriendelijk beleid. Ik weet niet of de beleidsmakers dit werk zelf wel kunnen bevatten, zie Bleeker, het zal ze uitgelegd moeten worden en daarbij is dit boek behulpzaam.

   Voor de gemiddelde leek en daar schaar ik mezelf ook onder is het wel pittig doch niet onoverkomelijk technisch. Zoals ik bij Geboeid door het Verleden  al opmerkte is de uitvoering van het boek redelijk hoog geprijsd. De tekst echter niet.

   Om eens lekker over het onderwerp te spreken is Plantaardigheden.nu, een aardig platform om met u van gedachten te wisselen over deze onderwerpen. Wel eerst het boek lezen tenzij u het geschrevene nog eens over wilt doen.

Breda,
Januari 2014.

Paul Munnik.

^Naar het begin van deze pagina

Recensies van boeken over toepassingen van planten
 
Omgeving

Zeeboek juni 2014

Handboek natuurfotografie april 2014

Natuur in de uitverkoop? Januari 2014

Economy and ecology of Heathlands augustus 2013
Kroonjuwelen van de Kaap december 2012
Avonden aan de waterkant november 2012
Bevers november 2012
Dier en spoor en Dierensporen in beeld oktober 2012
Fotogids Larvenhuidjes van Libellen juli 2012
Bijen in beeld - Zoekkaart Wilde bijen herkennen april 2012
De Dommel “Stroom door tijd, natuur en landschap” 2012
Stromend landschap - Vloeiweidenstelsels in Nederland december 2011
Ruimte voor Insecten november 2011
Vlinders - De kunst van het kleine maart 2011
Tweeluik
Drieluik
Zakgids vogels van Nederland maart 2010
Loire Valley: Loire, Brenne and Sologne februari 2010

Plantenminnende Schepsels

Veldgids Europese Zoogdieren januari 2010
Handboek Vogels van Nederland augustus 2009
Dendrologie van de Lage Landen augustus 2009
Cévennes and Grand Causses - France mei 2009
De dagvlinders van Nederland (Nederlandse Fauna deel 7) 2009
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel