Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Boekenrubriek met recensies van boeken over toepassingen van planten

Gallen in beeld

Een Introductieboekje.

   Je hebt van die boekjes die je een leven lang bij kunnen blijven. Ook als je een gevorderde natuurliefhebber bent, denk je nog wel eens terug aan je eerste Jeugdflora, of je eerste boekje over vlinders en wat dacht je van de vogel- en vissenplaatjesalbums van een sigarettenvloeitjesmerk? Ik bewaarde ze allemaal.

   Vanuit de gedachte dat de jeugd de toekomst heeft, zijn er boekjes op de markt die inspelen op “het blijft je leven lang bij je hangen” Het KNNV heeft in vruchtbare samenwerking met het IVN een serie van die boekjes uitgegeven die “.... in beeld” als titel dragen.

   Op de plaats van de puntjes mag u Amfibieën en Reptielen lezen, of Bomen, Broedvogels, Dagvlinders, Fossielen, Hommels, Libellen, Lieveheersbeestjes, Mussen, Nachtvlinders (om die aaibare beestjes niet achter te stellen bij de Dagvlinders), Paardenbloemen (de paarden lusten helemaal geen paardenbloemen), Paddestoelen, Roofvogels, Slakken, Sterren, Tuinvogels, Vogelzang, Waterbeestjes, Weidevogels en wat ik kreeg toegestuurd van het KNNV: Gallen en Spinnen.  

   Zelf al bijna veertig jaar actief in het IVN zijnde en dan ook nog de laatste jaren met pubers, kan ik me best vinden in de gedachte achter de uitgaven in deze serie. Een beetje evangelisatiewerk voor de “Tempel van ongekloven Hout” (zoals mijn vader het bos en de natuur aanduidde als hij de zondagse kerkdienst had ontweken,) kan geen kwaad en brengt je niet op verkeerde theologische gedachten. Maar “schriftgeleerd” naar natuurboekjes kijken is ook noodzakelijk en dus waag ik een kleine beschouwing aan “Gallen in beeld” omdat dat plantaardigheden bevat.

   Het eerste dat opvalt is het formaat 10 cm breed en een dwars A4tje (21 cm) hoog. Het past altijd in een binnenzak van een jack. Ook kinderjekkers vanaf 8 jaar of zo.

   Vanzelfsprekend geïllustreerd met aquarellen en met een handige uitklapkaart met de verzamelde afbeeldingen van de behandelde gallen. Handig voor opzoeken in het veld.

   Er wordt in de tekst niet de indruk gegeven dat men volledig wil zijn over het totale aanbod aan gallen, dat is het boekje ook niet. Tweeëntwintig  gallen worden besproken en dat zijn de meest makkelijk te herkennen soorten.

   Heel verstandig is dat de tekst niet specifiek op kinderen is gericht want dan kunnen meer volwassen beginners ook gebruik maken van de helder geschreven tekst.

   Aan de orde komt de ontstaansgeschiedenis van de gallen en wat de oorzaak van het ontstaan van gallen is. Ik ga natuurlijk niet verklappen dat gallen ontstaan door hetzij een mug, een wesp, een mijt of een schimmel of bacterie. Ook niet dat de eik een van de meest door gallen geplaagde bomen is en door de grootste variatie aan soorten gallen veroorzakers wordt bezocht. Gallen van de eik zijn een grondstof voor inkt. Dat was niet de beste soort inkt, want archivarissen klagen nogal eens over de meest gemaakte inktsoort van eikengallen, maar dat terzijde. Het wordt allemaal aangestipt.

   Het is duidelijk dat het boekje bedoeld is om zelf een woekering te veroorzaken, een soort virus, dat de lezer hongerig maakt en drang om een gal van kennis te produceren in het geheugen. De uitgever beseft, volgens mij, terdege dat het een “appetizer” is en heeft een boek in de aanbieding om als de hoofdgang van de maaltijd te dienen: Het Gallenboek van W.M. Docters van Leeuwen.

   Spinnen in beeld geeft eenzelfde beeld, de aquarellen zijn van dezelfde hand (Renée den Besten) als die bij Gallen, alleen verwijst dat boekje niet door naar een Spinnenboek met uitgebreidere soortenbeschrijvingen.

   Voor opa’s, oma’s en ooms en tantes een ideale serie om daaruit de ontluikende kinderzieltjes een cadeautje te bezorgen dat een begin kan zijn van een carrière in de biologie of een prachtige hobby.

   Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik de prijs een beetje aan de hoge kant vindt. Vier euro vijfennegentig is hoog vergeleken met de prijs van de overige uitgaven van het KNNV, die doorgaans véél meer bieden per euro dan deze serie. Maar als je de prijs sterk zou verlagen dan bestaat ook het gevaar dat de waarde die de serie intrinsiek heeft niet naar voren komt en het op basis van de prijs onder de categorie pamfletjes zou kunnen worden gerangschikt. Daar behoren beide boekjes in ieder geval niet in thuis.

   Het is een dilemma waar ik geen geschoolde adviseur in ben.

   Resteert dat ik de boekjes waardeer voor wat ze zijn: een introductie tot een veel grotere kennis, correct en helder, handzaam maar zonder plaats voor mijn boekenstempel en daarom zal ik ze onder “mijn pubers” verloten. Die zijn al besmet, maar evengoed kunnen ze een stimulans altijd gebruiken.

Breda augustus 2009

P.Munnik

Plantaardigheden.nu - Vragen en antwoorden en discussie

^Naar het begin van deze pagina

Recensies van boeken over toepassingen van planten
Begin
 
Plant
Heukels’ Flora van Nederland, 23e editie november 2005
Botanisch woordenboek. Verklaring en vertaling van floristische termen 2008
Drawn after nature The complete botanical watercolours of the 16th-century Libri Picturati december 2011

Dodelijke planten 2018

Basisgids Orchideeën 2018

Zaaiagenda maart 2014

Planten een andere kijk December 2013.

Veldgids Paddenstoelen – plaatjeszwammen en boleten december 2013
Natuur in beeld serie compleet - planten & dieren herkennen 2013
Tijdreis in je eigen tuin 2013
Geboeid door het verleden december 2012
Tuinieren voor wilde dieren oktober 2012
Soortenstorm oktober 2012
Planten tellen - Over demografisch onderzoek juni 2012
Natuur in Nederland september 2011
Planten kijk- en wandelgids van Nederland mei 2010
Kijken naar natuur maart 2010
Gallenboek september/oktober 2009
Gallen in beeld augustus 2009
Veldgids Nederlandse Flora, 5e herziene druk 2007
Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest 2006
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel