Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Boekenrubriek met recensies van boeken over toepassingen van planten

Soms even wachten, en dan... Selecteer een aantal regels en klik op Lees voor, of laat de hele pagina voorlezen.

De Historia Naturalis

Geschiedenis van de kruidengeneeskunde

 • Auteur: Dr. Marcel de Cleene
 • Uitgever: Sterck&de Vreesel
 • Hardback
 • Met vele illustraties
 • ca. 688 pagina’s
 • NUR 420/428
 • Formaat: 19,5 x 25 cms
 • Mei 2019
 • Omslag: Barbara Jonkers
 • ISBN: 978 90 5615 511 7
 • Meer informatie bij de uitgever

Magistraal referentiewerk voor ruim 100 inheemse planten met prachtige illustraties.

Dit is de beste illustratie van een werkzaam leven achter de rug hebben, en je tijd nuttig en aangenaam doorbrengen. Gekscherend zeiden ze in onze familie als er in een kerk een bord hing met de predikanten die daar “stonden” met opgave van de jaartallen van wanneer tot wanneer ze dienden, de datum van emeritaat en datum van overlijden, dat emeritis een dodelijke ziekte is die de dienaren Gods uiteindelijk velde.

Zoniet Marcel de Cleene; in zijn vrije tijd was hij professor aan de Universiteit van Gent Verder schreef hij boeken over planten en hun relatie met mens en dier als hij werkte. We hebben op plantaardigheden er een aantal besproken en volgens mij is de toevoeging op dit boek dat Marcel de Cleene met emeritaat is een beetje lullig, met alle respect. Hij is nu echt aan het werk geweest. Hier heeft hij veel uren aan besteed om bij elkaar te sprokkelen wat de “oude kruidenboekenschrijvers” over de honderd planten hebben vastgelegd.

Wat de samenhang is tussen deze schrijvers, wat ze van elkander overschreven en welke aanslagen op de gezondheid met deze planten werden, kunnen en worden bestreden. Na een korte introductie gelijk aan de slag met de adelaarsvaren en pas stoppen bij zwarte nachtschade.

Bij elke plant wordt de geschiedenis van de plant in de geneeskunde beschreven en die is soms vermakelijk met de kennis van nu. Respect ook afdwingend voor de evolutie van de plantkunde en botanie. Want ben je in de twintigste eeuw geboren dan stoelt je kennis al gauw op het werk van al die wetenschapbeoefenaren waarvan de meesten de uiteindelijke consequentie van het emeritaat hebben ondergaan.

Elke geschiedenis wordt afgerond met een schematisch overzicht van het toepassingsbereik van de plant door de diverse “oude auteurs” tot en met de huidige opvattingen. Hier moet ik wel even een kanttekening bij plaatsen dat er meer mogelijkheden zijn ontdekt om te vermelden. Maar de moderne fytotherapieën evolueren snel en met de opkomst van de duurzaamheids gedachte zoeken veel fabrikanten van voedingsmiddelen een nuttige en heilzame toepassing voor hun afval. Dat zou het bestek van dit werk ook te buiten gaan.

De Cleene heeft zichzelf beperkingen opgelegd en heeft daar ook terecht voor gekozen. Het boek zou zomaar twee keer zo zwaar zijn geworden. Ik mis wel een paar planten die machtig interessant zijn en daar is bij de “ouden” wel het een en ander te vinden, maar goed het leven kan nog lang duren en er moet wat te doen blijven.

Als ik zo vrij mag zijn dit boek aan te bevelen, dan gaat dat van harte. Wel moet ik een kleine waarschuwing geven: U mag er niet van uitgaan dat u de beschreven planten op basis van dit boek kan gaan toepassen als ware het een praktische handleiding.

Het heeft als doel u deelgenoot te maken van de geschiedenis van de kruidkunde. Andere werken zijn daarvoor beter geschikt. We zullen daar verder nog wel over schrijven. Ik heb nog wat andere werken van deze nieuwe uitgevers combinatie ontvangen om voor u te lezen en te becommentariëren.

Het lijkt me een uitstekend boek voor cursisten van een fytotherapieopleiding, die moeten doorgaans een plant behandelen in een scriptie, een soort van monografie. Maar ook voor liefhebbers van de kruidenleer. Een fraai geschenk met de sinterklaas en kerst in aantocht.

Meneer de Cleene ik wacht alweer op het volgende werk.

Breda november 2019.

Paul Munnik

^Naar het begin van deze pagina

Recensies van boeken over toepassingen van planten
 
Hobby
Omgeving

Plant

Toepassing
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel