Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Boekenrubriek met recensies van boeken over toepassingen van planten

Soortenstorm 

Het nut van biodiversiteit in evolutionair perspectief

  • Auteur: Gerard Jagers op Akkerhuis
  • Uitgever: KNNV Uitgeverij
  • Uitvoering:genaaid gebrocheerd
  • ISBN:978 90 5011 435 6
  • Prijs: € 14,95

Het boek is ook in het Engels verkrijgbaar onder de titel:

The pursuit of complexity

The utility of biodiversity from an evolutionary perspective

  • Author: Gerard Jagers op Akkerhuis
  • Publisher: KNNV Publishing
  • ISBN: 978 90 5011 4431

Meer informatie bij de uitgever

   Het is dat ik de tekst hierboven altijd uit het persbericht kopieer anders had ik het Engelse deel weggelaten. De tekst in het boek is dermate complex dat ik het niet aanbeveel om het in het Engels te trachten het te bevatten.

   De Volkskrant had dezelfde week als toen ik het boek binnenkreeg een tweesterren recensie  gegeven. Voornamelijk omdat het boek de gemiddelde lezer zou verliezen voordat men aan het einde van het betoog zou zijn aangekomen.

   Dat laatste laat ik me niet zeggen, ik ben een gemiddelde lezer. Uitgedaagd heb ik het boek wel uitgelezen en ben het verhaal met behulp van ettelijke koppen koffie doorgekomen. Zelfs denk ik dat ik het een beetje begrepen heb waar Gerard Jagers naar toe wil met zijn betoog.

   Eerstens Bas Haring ongelijk geven omdat die bij herhaling beweert in de zelfde Volkskrant dat het niet erg is dat biodiversiteit afneemt met een aantal soorten. In de Volkskrant van precies een week later vertelde Louise Fresco tot overmaat dat voor de voeding van de mens uiteindelijk dertig soorten voldoende zouden zijn.

   Ja, hoor. Kom even.

   Goed, die bewering is wetenschappelijk ook niet relevant naar mijn idee.

   Het boek gaat eerst met allerlei abstracties en kernwaarheden aan de slag om tot definities te komen van alle argumenten die bij elkaar in het eindbetoog noodzakelijk zijn. Daar heb je af en toe koffie bij nodig. Op zichzelf staand zeggen die definities niet veel, je hebt het verhaal erom heen nodig om de reikwijdte van de definities te bevatten. Maar eenmaal daar gekomen, wordt het wat verteerbaarder.

   Definities van Nut en dergelijke andere worden gegeven in hun perspectief op aarde, want voor het universum is het van geen enkel belang dat wij hier op aarde zo’n aardige biodiversiteit hebben. Totdat de organismen van de aarde zich kunnen gaan settelen op andere daarvoor geschikte hemellichamen. Al dan niet in aangepaste vorm. Maar daar heeft Jagers het niet over.

   Na alle betogen kom ik tot de conclusie dat biodiversiteit van belang is om de bouwstenen te vormen voor een verdere evolutie, maar wil Jagers suggereren dat een verdergaande evolutie te verwachten valt na die van cel met leven naar organismen met een neuraal systeem? Dat wordt niet duidelijk.

   Overigens kan je het best knap vinden dat iemand in samenspraak met collega’s een dergelijke verzameling definities bij elkaar kan sprokkelen dat het van de gemiddelde lezer buitengewone inspanning vraagt om het boek uit te lezen. Volgens Marcus Werner dan, in de Volkskrant.

   Ik denk dat, wil de huidige wereld met alles erop en eraan overleven, de wereld gewoon een maximale diversiteit nodig heeft, van alles daarop en eraan, om met de bestaande bouwstenen van organismen middels evolutie in te spelen op veranderingen die al dan niet door één soort organisme veroorzaakt, op zodanige wijze, dat het gros van alle organismen het kunnen overleven. In absolute zin is die noodzaak niet aanwezig maar voor ons als mens en deelnemer aan de diversiteit wel zo prettig.

   Dus is het dienstig zoveel mogelijk de huidige diversiteit in stand te houden, als een van de samenstellende delen van die diversiteit overgaat in een geëvolueerde vorm is dat alleen maar nuttig. Maar geen reden tot buitensporig verdriet.

   Het is een boek dat ik niet gewoon ben van het KNNV toegestuurd te krijgen, maar op zijn tijd is een hersenbreker best wel leuk.

Breda, oktober 2012.

Paul Munnik

Plantaardigheden.nu - Vragen en antwoorden en discussie

^Naar het begin van deze pagina

Recensies van boeken over toepassingen van planten
Begin
 
Plant
Heukels’ Flora van Nederland, 23e editie november 2005
Botanisch woordenboek. Verklaring en vertaling van floristische termen 2008
Drawn after nature The complete botanical watercolours of the 16th-century Libri Picturati december 2011

Dodelijke planten 2018

Basisgids Orchideeën 2018

Zaaiagenda maart 2014

Planten een andere kijk December 2013.

Veldgids Paddenstoelen – plaatjeszwammen en boleten december 2013
Natuur in beeld serie compleet - planten & dieren herkennen 2013
Tijdreis in je eigen tuin 2013
Geboeid door het verleden december 2012
Tuinieren voor wilde dieren oktober 2012
Soortenstorm oktober 2012
Planten tellen - Over demografisch onderzoek juni 2012
Natuur in Nederland september 2011
Planten kijk- en wandelgids van Nederland mei 2010
Kijken naar natuur maart 2010
Gallenboek september/oktober 2009
Gallen in beeld augustus 2009
Veldgids Nederlandse Flora, 5e herziene druk 2007
Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest 2006
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel