Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Kruidenlijstjes

Inleiding                      

   Voedselplanten, geneeskrachtige kruiden, keukenkruiden, hout, verfstofplanten en wat al niet - het zijn allemaal gebruiksplanten, d.w.z. ze worden door de mens in het wild geoogst of speciaal gekweekt voor een bepaald doel.         

   Het onderwerp 'gebruiksplanten' is een zeer veel omvattend gebied. Immers, de mens (en de andere dieren) is afhankelijk van de groene planten voor zijn voedsel en tal van andere producten.          

   Het onderwerp wordt vaak aangeduid met de term 'economische botanie', dat is "de sector binnen de plantkunde die zich bezighoudt met kennis, studie en onderzoek van de planten die voor de mens van belang zijn" (C. Kalkman).

   De "kruidenlijstjes" geven per toepassingsgebied de belangrijkste gebruiksplanten van de wereld, alfabetisch gesorteerd (meestal op botanische naam, in een paar lijstjes op Nederlandse naam).

   De lijstjes geven primair een overzicht van de gebruikte soorten en/of de stof of het product dat eruit gewonnen wordt.

   Nadere informatie over elke soort is niet, of in een enkel geval heel summier, gegeven, dit valt buiten het kader van dit overzicht.

   Wel staan bij elk blok een aantal welgekozen weblinks, ter verdere oriëntatie.

Nederlands boek

   Een informatief en fraai uitgevoerd Nederlandstalig boek over dit onderwerp is: "Planten voor dagelijks gebruik - botanische achtergronden en toepassingen", geschreven door wijlen prof. dr. C. Kalkman en in 2003 verschenen bij de KNNV. Bespreking in Gorteria):
https://www.repository.naturalis.nl/document/568574

Database

Een webplek met veel informatie over gebruiksplanten is:

   Dit is de database van "Plants for a Future - a resource centre for edible and other useful plants" (Planten voor de toekomst - centrum voor onderzoek naar eetbare en andere gebruiksplanten).

   Het is een soort catalogus van meer dan 7300 planten die op een of andere wijze nuttig voor de mens zijn. Behalve gegevens over de planten zelf is er ruimschoots informatie over onderwerpen die ermee samenhangen.

   Onder auspiciën van Plants for a Future verscheen ook een boek over gebruiksplanten: "Plants for a Future - Edible & Useful Plants for a Healthier World".

Een uitgebreid historisch overzicht van planten is de Plant Trivia Timeline door James P. Folson (2014), een lange tabel met feiten, die loopt vanaf de oudste prehistorie tot nu:

https://sites.google.com/site/ourvegetablekingdom/

   Iets dergelijks als de Plant Trivia TimeLine biedt de Food TimeLine.

   Het accent ligt hierbij iets meer op voedsel in het algemeen, maar ook in dit overzicht is er ruimschoots aandacht voor planten, met verwijzingen naar beschrijvingen en achtergrondinformatie. Zie:

Zoeken op het internet

   Wie meer over economische botanie te weten wil komen, kan via de zoekmachine van Google zoeken.

   Met "economic botany" komt er al een stortvloed van informatie.

   De voornaamste Europese kruiden en enkele uitheemse, uit de fytotherapie bekende, kruiden genoemd.

   Het aantal geneeskrachtige kruiden is groot, de toepassingsgebieden erg verschillend (reguliere geneeskunde, fytotherapie, aromatherapie, homeopathie, ayurveda, Tibetaanse kruidengeneeskunde, Chinese kruidengeneeskunde, bloesemtherapie e.a.).

    Met opzet is de indicatie voor een kruid algemeen gehouden.

   Wie met een kruid zelfmedicatie wil doen, dient zich eerst goed op de hoogte te stellen van de context waarin het kruid geplaatst kan worden.

   Een aantal van de genoemde planten is op deze website beschreven.

   De lezer wordt van harte aanbevolen medische informatie in te winnen alvorens een kruid te gebruiken.

   In zo'n artikel wordt het complete beeld van een kruid beschreven.

Waarschuwing: tot de hieronder vermelde kruiden behoren mogelijk ook gifplanten. Daarom: in geen geval zelf experimenteren met een kruid, als u niet precies de werking ervan kent!

Ga met ernstige verschijnselen ALTIJD naar een natuurarts of de huisarts! En laat de huisarts ALTIJD weten welke kruiden u gebruikt, want sommige kruiden werken medicijnen tegen en andersom.

R. van der Hoeden

^Naar het begin van deze pagina

Planten
 

Kruidenlijstjes

Geneeskrachtige kruiden

en

Voedselplanten

Beschrijvingen van planten
  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
Foto's prof. Paul Busselen
  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen zoeken
Nieuwe planten-soorten en -namen in Nederland
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel